Tietoa blogista

Tervetuloa blogin pariin! On mukavaa, että olet löytänyt tänne. Pääsyy siihen varmasti on kiinnostus politiikkaa kohtaan. Suurin osa Suomen kansasta on poliittisesti valveutunutta. Kaikki tosiasiat eivät vain välttämättä ole tiedossa niin hyvin kuin niiden pitäisi. Tässä blogissa kerrotaan Suomen politiikasta lähes kaikki. On tärkeää tietää, mitä eduskunnassa tehdään. Lähes kaikki Suomen valtiota koskevat lait säädetään eduskunnassa. Kansalaiset äänestävät kansanedustajat, jotka nimensä mukaisesti edustavat kansaa. Kansanedustajilla on monia eri työtehtäviä niin omassa maakunnassaan kuin myös eduskunnan täysistunnoissa. Täysistuntoja tullaan käsittelemään tarkasti, sillä on tärkeää tietää, mitä täysistunnoissa päätetään. Harva meistä nimittäin tuleekaan ajatelleeksi, että eduskunnan tekemät päätökset vaikuttavat meihin kaikkiin. Tämä blogi on luotu sen vuoksi, että ihmiset saisivat enemmän tietoa yhteiskunnallisista asioista.

Kuka Suomessa voi äänestää?

Blogissa käsitellään myös erilaisia vaaleja aina eduskuntavaaleista europarlamenttivaaleihin ja presidentivaaleihin. Näissä riittääkin kirjoitettavaa, sillä kaikissa vaaleissa on hieman erilaiset tavat toimia. On myös tärkeää tietää, mihin kansanedustajat, europarlamentaarikot ja presidentti voivat vaikuttaa. Näin osaa äänestää sitä henkilöä, jonka uskoo ajavan itselleen tärkeitä asioita. Arvomaailmasta puheen ollen blogissa tullaan käsittelemään myös puolueita. Eri puolueet edustavat eri poliittista näkökantaa. Näkökannat eroavat toisistaan huomattavasti. Suomi jakautuu edelleen periaatteessa oikeistoon ja vasemmistoon. Suurimpia oikeistolaisia puolueita ovat kokoomus ja perussuomalaiset. Suurimpia vasemmistolaisia puolueita taas ovat SDP ja vasemmistoliitto. Tässä blogissa tullaan pureutumaan kaikkiin näihin puolueisiin ja niiden arvomaailmaan. Perinteisesti ajatellaan, että vasemmisto on enemmän vähävaraista ja heikko-osaisten puolella. Sen sijaan taas oikeiston ajatellaan olevan yrittäjien ja parempituloisten puolella. Asiat eivät kuitenkaan ole niin yksinkertaisia, vaan politiikkaan kuuluu paljon enemmän kuin pelkästään ihmisten tulotaso. Politiikan tavoitteena on ajaa läpi lakiesityksiä, tehdä valtiota hyödyttäviä päätöksiä ja tukea kansalaisia kaikin eri tavoin. Ennen vaaleja onkin hyvä käydä läpi, mitä eri puolueet ajattelevat. Äänestää kannattaa sitä puoluetta, joka on lähimpänä omaa arvomaailmaa.

Tämän blogin tarkoituksena on myös valottaa Suomen vaalien historiaa. Oli aikoja, kun äänestää eivät saaneet muun muassa vankeuteen tuomitut. Tänä päivänä äänestysoikeus on lähes tulkoon kaikilla täysi-ikäisille. Äänestysoikeutta ja äänestystapaa tullaan käymään läpi tarkemmin. Tämän aiheen osalta käydään läpi myös Suomessa oleskeluluvalla oleskelevien oikeutta äänestää. Äänestysoikeus ei nimittäin aina ole selvää, vaikka Suomessa asuisikin. Sama pätee niin eduskuntavaaleihin, europarlamenttivaaleihin kuin presidentinvaaleihin. Tätä blogia lukemalla saat runsaasti lisätietoa asioista ja sitä kautta myös keskustelunaiheita. Politiikka nimittäin herättää keskustelua ja mielipiteitä on laidasta laitaan. Toivon mukaan tämän blogin aiheet ovatkin sellaisia, että niistä syntyy mielipiteitä. Toki aiheet pureutuvat tosiasioihin, mutta niiden kautta pyritään myös herättelemään kansalaisia. Blogin pohjalta voi lähteä pohtimaan omaa poliittista suuntautumistaan. Tämä blogi on nimittäin puolueellisesti sitoutumaton ja avaa asioita kaikkien puolueiden näkökulmasta.