Eduskunnan tulee olla ajan tasalla

Eduskunnan kannalta on tärkeää olla aina ajan tasalla kaikista asioista. Maailma muuttuu jatkuvasti, joten myös Suomen valtion on pysyttävä mukana muutoksissa. Eduskunnalla on suuri vastuu tässä, sillä eduskunnassa viedään läpi muun muassa uusia lakialoitteita sekä kaikkia muita tärkeitä asioita. Varsinkin monia Suomen lakipykäliä moitetaan vanhanaikaisesti. Se onkin totta siinä mielessä, että joitakin lakeja ei ole päivitetty vuosikymmeniin. Tähän olisi hyvä saada muutos mahdollisimman nopeasti, sillä Euroopan unionin muissa jäsenvaltioissa näitä lakeja päivitetään hyvin usein. Suomi on siis osittain jäljessä kehityksessä, mutta hyviäkin asioita on havaittavissa. Vuosi 2019 oli suurten uudistusten vuosi. Monia lakeja lähdettiin tarkastelemaan uudelleen ja niihin tehtiin muutoksia. Muutokset saatiin aikaan siten, että eduskunta antoi lait valiokuntien käsiteltäväksi. Valiokunnassa käytetään apuna asiantuntijoita, jotka ottavat kantaa asiaan. Sen perusteella valiokunta tekee lausuman asiasta. Lausuman jälkeen eduskunta voi joko hyväksyä tai hylätä esityksen.

Eduskunnassa on eri valiokuntia juuri sen vuoksi, että valiokunnat voivat keskittyä tietyn alan asioihin. Valiokunnat eivät kuitenkaan suinkaan tee työtä yksin, vaan ne saavat apua. Muun muassa valiokuntasihteerit auttavat kaikissa käytännön asioissa ja sinällään helpottavat valiokuntien muutenkin raskasta työtä.

Maailma digitalisoituu ja sen tuo haasteita

Kun netti tuli Suomeen, se oli aluksi vain joidenkin etuoikeus. Vähitellen netti alkoi yleistyä ja pian kaikissa kannettavissa laitteissa jo olikin netti. Internet on tuonut myös haasteita, sillä valtioiden on pysyttävä mukana digitalisoituvan maailman vauhdissa. Tänä päivänä lähes kaikki asiat ovat netissä. Nettiin luodaan terveydenhuollon potilasasiakirjoja, netissä voi opiskella ja suorittaa jopa yliopistokursseja ja netissä voi myös työskennellä. Tänä päivänä tällainen etätyöskentely onkin aina vain yleisempää ja monet työnantajat tarjoavat mahdollisuuden työskennellä ainakin osan viikosta kotoa käsin. Se säästää myös työnantajan resursseja, sillä jos työntekijöille ei tarvitse hommata toimistotilaa, on se yksi kustannus vähemmän.

Yksi yhä vain yleistyvimmistä toimialoista on peliala. Pelialan toimijat työskentelevät aina netissä ja monesti myös kotoa käsin. Yksi nopeiten kehittyvistä pelialan toimijoista ovat nettikasinot pokerihuone.com, jotka vaativat työntekijöiltään paljon. Nettikasinoihin liittyy paljon erilaisia lakipykäliä, jotka eivät ole kuitenkaan vielä täysin selkeitä kaikille. Nettikasinot ovat sinällään niin uusia, että niiden kohdalla lait eivät ole muotoutuneet kokonaisuuksiksi. Sen vuoksi eduskunnassa ollaan jouduttu puimaan monta kertaa nettikasinoita koskevia lakeja. Yksi tällaisista kuuluisistakin tapauksista koski tapahtumaa, jolloin puitiin nettikasinon sananavapautta ja sitä, mitä nettikasinolla saa kirjoittaa. Lopputuloksena tultiin siihen tulokseen, että nettikasinot saavat käyttää mainonnassaan kohtalaisen vapaata kieltä.

Nettikasinoiden kohdalla yksi tärkeimmistä puheenaiheista on ollut vastuullisen pelaamisen esille tuominen. Valtiot ovat olleet yhtä mieltä siitä, että nettikasinoiden tulee sisällyttää nettisivuilleen kohta, jossa kerrotaan vastuullisesta pelaamisesta. Sillä halutaan vähentää pelaajien peliongelmia ja ehkäistä niiden kehittymistä. Samalla nettikasinoiden tulee myös tarjota pelaajille erilaisia työkaluja, joilla voi hallita omaa pelaamistaan. Nämä työkalut voivat olla esimerkiksi rajoitusten asettamisia tai pelaajan pelitilin jäädyttäminen tai poistaminen kokonaisuudessaan. Siis niin Euroopan unionin kuin Suomen eduskunnan tulee olla perillä kaikista nettikasinoita koskevista laista. Nettikasinoita kun on nykyään lähes joka valtiossa.